zondag 5 februari 2017

Startaccu, onderhoud & wanneer vervangen

De accu van een auto is over het algemeen eerder versleten dan de auto zelf. Na een jaar of zes, 't kan ook wat eerder of later zijn, komt het moment dat je op een koude ochtend de contactsleutel omdraait en dat'ie het naar paar zuchten van de startmotor het voor gezien houdt. Als vervolgens ook je dashboardverlichting dooft ben je wellicht toe aan een nieuwe accu. Wellicht, want het hoeft niet per se de accu te zijn die de geest heeft gegeven. Het kan ook zijn dat accu zelf nog wel goed is maar dat hij onvoldoende wordt opgeladen. Bijvoorbeeld doordat de dynamo of de spanningsregelaar niet meer goed functioneren, je veel korte ritjes rijdt, de lichten hebt laten branden, de startmotor defect is etc.

Onderhoud
Om een accu in goede conditie te houden kun je voor aanvang van de iedere winter de accupolen zo nodig reinigen en insmeren met wat zuurvrije vaseline. Voorts kun je als je erg weinig rijdt:
 • Overwegen om tussendoor toch een stuk te rijden (op de site van Volvo cars support, lees ik minimaal 15 minuten per week);
 • De accu ontkoppelen en zo mogelijk aansluiten op een (goede)  acculader met automatisch onderhoudsladen. In een volgend blog wil hier nog nader aandacht aan besteden.
Voor de volledigheid noem ik nog even de regelmatige controle van het niveau van het accuzuur. Heb je, voor zover je ze nog tegenkomt, geen "onderhoudsvrije accu" in je auto, dan moet je af en toe het niveau van het accuzuur in de accucellen controleren en zo nodig  tot het maximum streepje bijvullen met gedestilleerd water. Als je accu geen aanduiding heeft tot waar er kan worden bijgevuld, dan vul je de accu totdat de platen net onder water staan.
Over het algemeen geldt echter dat als bovenop je accu geen dopjes aantreft die je los kunt draaien maar de bovenkant van je accu dicht geseald is, je te maken hebt met een "onderhoudsvrije accu".

Preventieve vervanging / controle
Als je twijfelt over de staat van de accu van je auto, dan kun je altijd even langs een accuboer rijden of de wegenwach laten komen om de kwaliteit van de accu middels een test te laten beoordelen. Ook bij een wintercheck zal men aandacht aan de accu besteden. Als de capaciteit ervan als onvoldoende beoordeeld wordt, zal men graag een nieuwe accu installeren, hetgeen de kans dat je onverhoopt met een lege accu stil komt te staan zal verkleinen.Maar zoals gezegd er zijn meer oorzaken van startproblemen en er zijn meer componenten in een auto die aan slijtage onderhevig zijn en die ook niet preventief worden vervangen

Zelf wacht ik liever af tot de accu echt tekenen van vermoeidheid bij het starten begint te vertonen, waarna ik probeer uit te sluiten of dit echt aan de accu zelf te wijten is, of dat één van de andere hiervoor genoemde oorzaken mogelijk een rol speelt.

Zelf vervangen of laten doen
In principe is het vervangen van een accu een eenvoudige aangelegenheid. Kwestie van:
 • accuklemmen losschroeven  en verwijderen van de polen (eerst de - en dan de +);
 • accu los maken en uit de auto tillen;
 • nieuwe accu met zelfde eigenschappen terugplaatsen.
Evenwel....ware het niet dat de huidige auto's meer en meer van elektronische snufjes worden voorzien. Na het ontkoppelen van de accu is het tegenwoordig meestal noodzakelijk om je klokje of je navigatiesysteem weer in te stellen. Lastiger wordt het, als je de code van de radio opnieuw moet invoeren en je niet weet waar je die kunt achterhalen en hoe je dat moet doen.
Voor wat wat meer informatie omtrent hoe je een accu zelf kunt vervangen en bijvoorbeeld toch je radio aan de praat kunt houden, klik hier.

Verder moet bij veel van de nieuwere auto's, een accu worden "ingeleerd". Met andere woorden de specificaties van de accu moeten in de boordcomputer worden ingevoerd zodat deze de accu herkent. Dit betreft in ieder geval de "micro hybride" auto's  (auto's waarbij de motor afslaat  als je stopt en weer start bij het intrappen van het gaspedaal) "en de "hybride" auto's (auto's welke naast een verbrandingsmotor ook over en een elektromotor beschikken). Maar daarnaast ook andere die niet van deze technologieën zijn voorzien. Op de site van het Duitse "Autobild" vond ik een overzicht van automerken met aandachtspunten in dit opzicht en waarbij het zelf verwisselen van een accu eigenlijk niet meer mogelijk is. N.B. Het betreft een zogenaamde "Bildergalerie" waarbij je even door de afbeeldingen van de verschillende merken moet bladeren (klikken) tot je het door jou gewenste automerk vindt. Onder de betreffende afbeelding (scrollen) staat een beschrijving van de in dit kader mogelijke aandachtspunten. 

Beoordeling accuconditie en laadspanning van de dynamo m.b.v. een multimeter
 1. Bronspanning accu (ladingstoestand accu in rust, m.a.w. zit er voldoende stroom in ?)
  • Schakel de verlichting van je auto ca 1 minuut aan en daarna weer uit;
  • Zet de multimeter op DC of V (gelijkspanning );
  • Verbind de + pool van de accu met de + uitgang van multimeter en de - pool met de - uitgang;
  • Meet de spanning van de accu in rust. Deze moet in principe meer dan 12,5 volt zijn. Bij 12,7 volt is de ladingspanning 100%. Is het meetresultaat minder dan 12,4 volt (ca 80%) dan moet de accu eerst opgeladen worden alvorens je verder kunt gaan.

 2. Capaciteit accu (kan de accu gedurende enige tijd voldoende sterke stroom leveren ?)
  • Start de motor en kijk je hoever de spanning tijdens het starten daalt
  • Maak daarbij -indien beschikbaat gebruik van min/max functie op je multimeter.

   Zakt ie onder de 9,6 volt en was de accu volledig geladen, dan is het slijtage proces van  je accu dusdanig gevorderd dat je de aanschaf van een nieuwe kunt overwegen.
 3. Laadspanning van het laadsysteem (dynamo en spanningsregelaar)
  • Lees de accuspanning af bij  draaiende motor. Eerst met alle stroomverbruikers uit en daarna  met zoveel mogelijk stroomverbruikers (verlichting, achterruitverwarming etc.) aan.

   De laadspanning voor een 12V accu  moet ongeveer tussen de 13,6 en 14,8 volt liggen.

   Zijn alle stroomverbruikers uitgeschakeld en wordt'ie hoger dan 14,8 volt dan functioneert de spanningsregelaar niet goed.
   Zakt de laadspanning met ingeschakelde stroomverbruikers onder de 13,6 volt dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door of de spanningsregelaar of de dynamo, dan wel de verbinding hiervan met de accu.

   Is de spanning tijdens het laden te hoog of te laag dan kan dit o.a. de levensduur van de accu bekorten en er de oorzaak van zijn dat de accu onvoldoende of in het geheel niet wordt opgeladen. Kortom een lege accu.
Als je wilt zien hoe zo'n beoordeling in de praktijk te werk gaat, kijk dan eens op het onderstaande filmpje, waar een docent autotechniek van het NOVA college e.e.a. aanschouwelijk toelicht.N.B. Bovenstaande waarden die ik hanteer:
 • zijn ontleend aan diverse internetsites welke helaas niet altijd even eenduidig zijn.
 • gelden wat mij betreft alleen de conventionele lood-zuuraccu's (al of niet onderhoudsvrij). Voor zogenaamde AGM , EFB of ECM accu's welke je vooral in (micro)hybride auto's aantreft kunnen andere waarden gelden. Op internet heb ik hierover erg weinig informatie kunnen achterhalen. Op één site las ik dat EFB accu's tot 50% zouden kunnen worden ontladen en AGM accu's tot 70%.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten